Reševalec iz vode m/ž

  • zaposlitev za polni delovni čas s prilagodljivim razporedom,
  • sprva je pogodba sklenjena za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
  • pripada vam redno plačilo (osnovna plača 1071€) z vsemi dodatki - delo v izmenah, dodatek na nedelje in praznike ter povračilo stroškov (malica 6,12€/na dan ter prevoz 100% mesečne vozovnice),
  • regres, božičnica.