Pomočnik glavnega tajnika univerze VII/2 – za finance in računovodstvo (j017902)